Tüm kaynakların dikkatli kullanımı, hem ekonomik hem de ekolojik ilkeye karşılık gelir. Castimondi GmbH & Co. KG İlgili yasal zorunluluklara, resmi ve diğer şartlara uymak elbette bizim için bir konudur.

  • Ekoloji ve ekonomiyi uyumlu hale getirmek istiyoruz ve iş gücümüze stratejik ve operasyonel hedeflerimize ulaşmak için gerekli tüm bilgi ve kaynakları sağlamayı taahhüt ediyoruz.
  • Tüm çalışanlar bu anlamda bilgilendirilir ve eğitilir, çünkü herkes kişisel davranışlarıyla çevrenin korunması ve enerjinin ekonomik kullanımı için rol model olmalıdır.
  • Tüm üretim aşamaları ekolojik zayıf nokta analizine dahil edilir. Üretim süreçleri, mevcut en iyi, ekonomik olarak gerekçelendirilebilir teknoloji ile sürekli olarak geliştirilir. Kaynakların dikkatli kullanımı ve mümkün olan en düşük çevresel etki, ürün ve süreç geliştirmede önemli bir rol oynar.
  • Çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, yetkililer ve ilgili halkla çevreyle ilgili faaliyetlerimiz, etkilerimiz ve iyileştirmelerimiz hakkında açıkça konuşuruz.

Francesco Castiglia
Genel müdürler

Antonio Castiglia
Çevre ve enerji yönetimi sorumlusu